Do you know some dentists who would use Dentem?

It's easy get started

Ftoni Dentistin tuaj në Dentem me anë të email-it. Ju mund të ftoni më shumë se një dentist
Dentisti përfiton një ulje prej 60% me referimin tuaj për paketën Pro Plus dhe duhet ta përdori këtë ofertë që ju të përfitoni kreditin tuaj
Pasi klinika është pjesë e Dentem me referimin tuaj, ju përfitonoi deri në $60

Për më tepër na kontaktoni në info@dentem.co